Portfoliomuzda komandamızın bu günə qədər gördüyü işlər yer almaqdadır. Gördüyümüz işlərin çətinliyindən asılı olmayaraq hər birinin üzərində xüsusi diqqət yerirərək çalışdıq.

Show more